Kontakt Kontakt.html
Start
Arkiv
Bloms_Arkiv_9.html

Detta badrum renoverade vi i Oktober månad 2012. Här flyttade vi en vägg för att få bättre plats med tvättmaskin.

Dag 10

Dag 11

Dag 9

Dag 10 fogades golvet och rördragning och montering av inredning påbörjas.

Dag 11 rör och el färdigställs och hyllor och krokar sätts upp. Dörrfoder sätts upp på in och utsida.

Badrummet är klart!